• مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

فایل مورد نظر در مورد • مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل